Friends (10)

Algirdas's Kudos

Freelance CAD Freelancer & Drafting Freelancer

Give Kudos

 
Nivek Studios - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Algirdas
Over 30 days ago
Architecture portfolio item
Architecture portfolio item
Landscape Architecture portfolio item
3D Graphic Design portfolio item
Drafting portfolio item
Elizabeth Rhodes - Gave 1 kudo
Said "I really like your work..." to Algirdas
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Louise Venables
Over 30 days ago -
Logo Design portfolio item
Melodye Whitaker - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Algirdas
Over 30 days ago -
Architecture portfolio item
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "... Nice!!!" to Melodye Whitaker
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...Kudos from Algirdas. Please email: algirdasdesign@gmail.com" to Lizzie Nix
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...Kudos from Algirdas. Please email: algirdasdesign@gmail.com" to Chris Davies
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...Kudos from Algirdas, please email: algirdasdesign@gmail.com" to Donika Wimalaratne
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...Kudos from Algirdas, can you email: algirdasdesign@gmail.com" to Elizabeth Rhodes
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...100 Kudos from Algirdas, can you email: algirdasdesign@gmail.com Thank you!" to Louise Venables
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...Kudos from Algirdas Can you email: algirdasdesign@gmail.com" to Jessica Russell Flint
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...Kudos from Algirdas" to Amanda Cornelius
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "... Kudos from Algirdas" to Carole Lane
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "Hi, it's something new!!! Can you email: algirdasdesign@gmail.com Sincerely, Algirdas" to Avni Patel
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "Hi, can you email: algirdasdesign@gmail.com Algirdas, www.freelanced.com/algirdas" to Vicky Fallon
Over 30 days ago -
Algirdas - Gave 1 kudo
Said "...just looking your drawings... Sincerely, Algirdas" to Gabrielle Joubert
Over 30 days ago -