Friends (13)

Anthony Pismarov's Kudos

Freelance Artist & Drawer

Give Kudos

 
Olena Dobichenko - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
David Cardno - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Tracy Hazen - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
SusiG - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Ke Sneller - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Joel Pritchard - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Crystal N. Soto - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
T Schmid - Gave 9 kudos
Kudo'd 9 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Cordell Jones - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Anthony Pismarov
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Anthony Pismarov - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Raja Saleem Akhtar
Over 30 days ago -
Painting portfolio item
Rob Stolt - Gave 1 kudo
Said "Your work is captivating." to Anthony Pismarov
Over 30 days ago -