Friends (8)

Gordon Rivers's Kudos

Freelance Digital Artist & Horror Artist

Give Kudos

 
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Jeffery Scott
Over 30 days ago
Photography portfolio item
Photography portfolio item
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Elena Aguila
Over 30 days ago
Graphic Design portfolio item
Illustration portfolio item
Emma Svensson - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Elena Aguila - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Emma Svensson
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Glen Edelstein
Over 30 days ago -
Book Design portfolio item
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Athena Dykman
Over 30 days ago
Portrait Painting portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Glen Edelstein - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Brent Jones
Over 30 days ago
Drawing portfolio item
Drawing portfolio item
Painting portfolio item
Dave Go - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Joshua L Johnston
Over 30 days ago
Painting portfolio item
Painting portfolio item
Multimedia portfolio item
Photography portfolio item
Gordon Rivers - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Shawn Conn
Over 30 days ago
T-Shirt Design portfolio item
Horror Art portfolio item
Horror Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Doug Rubino
Over 30 days ago
Portrait Painting portfolio item
Portrait Painting portfolio item
Beverly W - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Asnsh - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Doug Rubino - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Crystal Blanchflower - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Calvin Innes
Over 30 days ago
Comic Art portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Calvin Innes - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Cheyenne Mendez
Over 30 days ago
Album Design portfolio item
Album Design portfolio item
Cheyenne Mendez - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Goat of Mendez
Over 30 days ago
Painting portfolio item
Painting portfolio item
Goat of Mendez - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Gordon Rivers - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Cheyenne Mendez
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Joe Yamakawa - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Gordon Rivers
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
1
2