Friends (1170)

Rogola's Kudos

Freelance Children's Book Illustrator, Graphic Designer, & More

Give Kudos

 
Cirrelia Thaxton - Gave 1 kudo
Said "Kudos my friend...enjoy the weekend! :)" to Rogola
14 hours ago -
Cirrelia Thaxton - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Rogola
14 hours ago
Children's Book Illustration portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Patrick Siwik - Gave 1 kudo
Said "+1" to Rogola
15 hours ago -
Patrick Siwik - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Rogola
15 hours ago
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
SockFeetStudio - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Rogola
20 hours ago
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Digital Art portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Julia Naurzalijeva - Gave 1 kudo
Said "Thank You!!!!" to Rogola
21 hours ago -
Rogola - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Joshua Gaunt
1 day ago
Horror Art portfolio item
Illustration portfolio item
Portrait Art portfolio item
Greeting Card Illustration portfolio item
Rogola - Gave 6 kudos
Kudo'd 6 items in the portfolio of Lorraine Dey
1 day ago
Animal Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Ariane Elsammak
1 day ago
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Logo Design portfolio item
Graphic Design portfolio item
Cartooning portfolio item
Graphic Design portfolio item
Graphic Design portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Charles Stewart III
1 day ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sarah Danahy
1 day ago
Illustration portfolio item
Graphic Novel Art portfolio item
Illustration portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Graphic Novel Art portfolio item
Rogola - Gave 1 kudo
Said "One more kudo!" to Sarah Danahy
1 day ago -
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of John Goodwin
1 day ago
Magazine Design portfolio item
Magazine Design portfolio item
Magazine Design portfolio item
Book Design portfolio item
Magazine Design portfolio item
Magazine Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Rogola - Gave 1 kudo
Said "One more kudo!" to John Goodwin
1 day ago -
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Keeley Arnold
1 day ago
Multimedia portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Storyboarding portfolio item
Logo Design portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Kent Whittington
1 day ago
T-Shirt Design portfolio item
Graphic Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Horror Art portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Rogola - Gave 1 kudo
Said "One more kudo!" to Kent Whittington
1 day ago -
Kent Whittington - 19 hours ago
Thank you so much! :-)
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Scott Millard
1 day ago
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Logo Design portfolio item
Website Design portfolio item
3D Animation portfolio item
3D Animation portfolio item
3D Animation portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Abram Pompilus
1 day ago
Videography portfolio item
Photography portfolio item
Photography portfolio item
Graphic Design portfolio item
Videography portfolio item
Photo Editing portfolio item
Photography portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Terence Brown II
1 day ago
Illustration portfolio item
Graphic Novel Art portfolio item
Illustration portfolio item
Horror Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Illustration portfolio item
Portrait Art portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Satujiwa/Dodot Asmoro
1 day ago
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Animation portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Julie Henningfield
1 day ago
Writing portfolio item
Copywriting portfolio item
Copywriting portfolio item
Copywriting portfolio item
Product Illustration portfolio item
Copywriting portfolio item
Copywriting portfolio item
Rogola - Gave 1 kudo
Said "One more kudo!" to Julie Henningfield
1 day ago -
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Grego Pulp
1 day ago
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Comic Art portfolio item
Rogola - Gave 1 kudo
Said "One more kudo!" to Grego Pulp
1 day ago -
1
2
3
4