Yuliya Lyken's Kudos

Freelance Artist, Mural Painter, & More

Give Kudos

 
Yuliya Lyken - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Shelby Lynne
2 days ago
Portrait Art portfolio item
Drawing portfolio item
Portrait Art portfolio item
Portrait Painting portfolio item
Portrait Painting portfolio item
John Mahomet - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Yuliya Lyken
3 days ago
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Shelby Lynne - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Yuliya Lyken
3 days ago
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Art portfolio item
Yuliya Lyken - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Chelsey MacLean
3 days ago -
Portrait Art portfolio item
Yuliya Lyken - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Aitris Art
3 days ago
Portrait Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Yuliya Lyken - Gave 6 kudos
Kudo'd 6 items in the portfolio of Shelby Lynne
3 days ago
Portrait Painting portfolio item
Portrait Painting portfolio item
Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Drawing portfolio item
Portrait Painting portfolio item