Emely Von Almen's Kudos

Freelance Digital Artist & Illustrator

Give Kudos

 
Patrick Siwik - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Emely Von Almen
3 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Emely Von Almen - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Mwalshart
4 days ago -
Animal Illustration portfolio item
Sheila Fein - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Emely Von Almen
5 days ago -
Digital Art portfolio item
John Mahomet - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Emely Von Almen
5 days ago -
Digital Art portfolio item
Emely Von Almen - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of John Mahomet
5 days ago -
Children's Book Illustration portfolio item
Emely Von Almen - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Lani Kohoutek-Miller
5 days ago -
Illustration portfolio item
Emely Von Almen - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Sheila Fein
5 days ago -
Children's Book Illustration portfolio item
John Mahomet - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Emely Von Almen
5 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item