Friends (47)

Pete Kornowski's Kudos

Freelance Mural Painter & Illustrator

Give Kudos

 
WoodDesign - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Pete Kornowski
Over 30 days ago
Industrial Design portfolio item
Landscape Painting portfolio item
Landscape Painting portfolio item
Flyer Design portfolio item
Pete Kornowski - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Samantha Chopping
Over 30 days ago -
Mural Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Wally Jones
Over 30 days ago
Illustration portfolio item
Sci Fi Art portfolio item
Pete Kornowski - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Ryan Hahn
Over 30 days ago
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Pete Kornowski - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Ashlee Galloway
Over 30 days ago -
Comic Art portfolio item
Tracy Hazen - Gave 1 kudo
Said "Thanks for the kudos! Nice portfolio of work!" to Pete Kornowski
Over 30 days ago -
Pete Kornowski - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Tracy Hazen
Over 30 days ago
Logo Design portfolio item
Greeting Card Illustration portfolio item
Painting portfolio item
Tracy Hazen - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Pete Kornowski
Over 30 days ago
Mural Painting portfolio item
Mural Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Beth Akers
Over 30 days ago
Painting portfolio item
Drawing portfolio item
Pete Kornowski - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Rebecca Sinclair
Over 30 days ago
Animal Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Still Life Painting portfolio item
Drawing portfolio item
Still Life Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 8 kudos
Kudo'd 8 items in the portfolio of Dan Angelone
Over 30 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Pete Kornowski - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Caren Bestbier
Over 30 days ago
Painting portfolio item
Painting portfolio item
Digital Art portfolio item
Portrait Painting portfolio item
Painting portfolio item
Painting portfolio item
Portrait Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Fina Summerville
Over 30 days ago
Book Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Pete Kornowski - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Esther Stimphat
Over 30 days ago
Illustration portfolio item
Art portfolio item
Illustration portfolio item
Pete Kornowski - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Masa
Over 30 days ago
Illustration portfolio item
Comic Art portfolio item
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Fashion Illustration portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of McKenzie
Over 30 days ago
Animal Illustration portfolio item
Mural Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Lisa Bane
Over 30 days ago
Portrait Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Carlydonohue
Over 30 days ago
Photography portfolio item
Photography portfolio item
Pete Kornowski - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Kim Goins Kosek
Over 30 days ago
Mural Painting portfolio item
Mural Painting portfolio item
Mural Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Harry Gold
Over 30 days ago
Sculpting portfolio item
Sculpting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Christina
Over 30 days ago
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Pete Kornowski - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Lanie McCarry
Over 30 days ago
Real Life Painting portfolio item
Painting portfolio item
Portrait Painting portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Poster Design portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Josh Bergesen
Over 30 days ago
Nature Illustration portfolio item
Real Life Painting portfolio item
Pete Kornowski - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Amanda Frederick
Over 30 days ago
Art portfolio item
Drawing portfolio item
Pete Kornowski - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Justin Bryant
Over 30 days ago -
CD Design portfolio item
1
2
3