Friends (94)

Sheila Fein's Kudos

Freelance Drawer, Illustrator, & More

Give Kudos

 
Cirrelia Thaxton - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sheila Fein
9 hours ago
Portrait Art portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Cartooning portfolio item
Illustration portfolio item
Cartooning portfolio item
Book Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
John Mahomet - Gave 7 kudos
Kudo'd 7 items in the portfolio of Sheila Fein
3 days ago
Book Cover Design portfolio item
Book Illustration portfolio item
Book Illustration portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Alenkaart - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Sheila Fein
3 days ago
Book Illustration portfolio item
Cartooning portfolio item
Sheila Fein - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Ruth Soller
3 days ago -
Landscape Painting portfolio item
Sheila Fein - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Janet Bradley
10 days ago
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Sheila Fein - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Kory Fluckiger
10 days ago
Children's Book Illustration portfolio item
Illustration portfolio item
Kory Fluckiger - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Sheila Fein
10 days ago
Children's Book Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Sheila Fein - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Patrick Siwik
12 days ago
Children's Book Illustration portfolio item
Portrait Art portfolio item
Sheila Fein - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Cirrelia Thaxton
12 days ago
Art portfolio item
Outdoor Photography portfolio item
Outdoor Photography portfolio item
Drawing portfolio item
Digital Art portfolio item
Sheila Fein - Gave 6 kudos
Kudo'd 6 items in the portfolio of John Mahomet
12 days ago
T-Shirt Design portfolio item
Comic Art portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Sheila Fein - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of Brenda Smith
12 days ago
Children's Book Writing portfolio item
Children's Book Writing portfolio item
Book Writing portfolio item
Article Writing portfolio item
Cirrelia Thaxton - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sheila Fein
12 days ago
Children's Book Illustration portfolio item
Portrait Art portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Drawing portfolio item
Digital Art portfolio item
John Mahomet - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Sheila Fein
13 days ago -
Children's Book Illustration portfolio item
Brenda Smith - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sheila Fein
13 days ago
Book Illustration portfolio item
Book Illustration portfolio item
Book Cover Design portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Portrait Art portfolio item
Drawing portfolio item
Fantasy Art portfolio item
John Mahomet - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Sheila Fein
17 days ago -
Portrait Art portfolio item
Patrick Siwik - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sheila Fein
19 days ago
Book Cover Design portfolio item
Animal Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Cartooning portfolio item
Cirrelia Thaxton - Gave 1 kudo
Said "Kudos to you, Sheila! :))" to Sheila Fein
24 days ago -
Cirrelia Thaxton - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sheila Fein
24 days ago
Book Illustration portfolio item
Book Cover Design portfolio item
Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Drawing portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Rogola - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Sheila Fein
24 days ago
Book Cover Design portfolio item
Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Portrait Art portfolio item
Rogola - Gave 1 kudo
Said "1 more kudo!" to Sheila Fein
24 days ago -
John Kaestner - Gave 3 kudos
Kudo'd 3 items in the portfolio of Sheila Fein
25 days ago
Children's Book Illustration portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Fantasy Art portfolio item
Sheila Fein - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Linda Prelec
25 days ago -
Animation portfolio item
Linda Prelec - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Sheila Fein
25 days ago
Portrait Art portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
Sheila Fein - Gave 4 kudos
Kudo'd 4 items in the portfolio of John Kaestner
26 days ago
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Digital Art portfolio item
Book Illustration portfolio item
Sheila Fein - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of John Mahomet
26 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Children's Book Illustration portfolio item
1
2
3
4
5