Friends (4)

Scott Smith's Kudos

Freelance Video Editor & Sports Videographer

Give Kudos

 
Frenkelvic - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Scott Smith
Over 30 days ago
Advertising portfolio item
Sports Videography portfolio item
Saviz - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Scott Smith
Over 30 days ago
Video Production portfolio item
Advertising portfolio item
10 Ton Media - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Scott Smith
Over 30 days ago -
Sports Videography portfolio item
Lorne McLean - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Scott Smith
Over 30 days ago
Video Production portfolio item
Video Production portfolio item
Katie Secor - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Scott Smith
Over 30 days ago -
Advertising portfolio item
James henry - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Scott Smith
Over 30 days ago -
Video Production portfolio item