Friends (128)

Soussherpa's Kudos

Freelance Comic Artist, Digital Artist, & More

Give Kudos

 
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Aral McMillian
5 days ago -
Book Illustration portfolio item
Aral McMillian - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Soussherpa
7 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Aral McMillian
7 days ago -
Book Illustration portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Janet Bradley
10 days ago -
Illustration portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Mikki Major
10 days ago -
Painting portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Said "Nice Work! Thanks for the kudos!" to Mikki Major
10 days ago -
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Sheila Fein
10 days ago -
Portrait Art portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Bela Ghostly
10 days ago -
T-Shirt Design portfolio item
Dan Dreier - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Soussherpa
11 days ago
Comic Art portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Bela Ghostly - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Soussherpa
12 days ago -
Comic Art portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Grego
Over 30 days ago -
Sci Fi Art portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Alfonso Pinedo
Over 30 days ago -
Comic Art portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of David Shepherd
Over 30 days ago -
Animal Illustration portfolio item
Alfonso Pinedo - Gave 7 kudos
Kudo'd 7 items in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Grego - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
David Shepherd - Gave 10 kudos
Kudo'd 10 items in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
T-Shirt Design portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Mikki Major - Gave 1 kudo
Said "I love your work." to Soussherpa
Over 30 days ago -
Vin Casasco - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago -
Comic Art portfolio item
Jacob Bear - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago -
Comic Art portfolio item
Jairus Bean - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Jairus Bean - Gave 2 kudos
Kudo'd 2 items in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Matt Schmidt - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago -
T-Shirt Design portfolio item
Felipe Díaz - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago -
Comic Art portfolio item
Kelsey Macdonald - Gave 5 kudos
Kudo'd 5 items in the portfolio of Soussherpa
Over 30 days ago
T-Shirt Design portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Comic Art portfolio item
Soussherpa - Gave 1 kudo
Said "Thanks!" to John Mahomet
Over 30 days ago -
1
2
3
4
5
6
7