Katelynn M Finnie's Kudos

Freelance Digital Artist & Graphic Designer

Give Kudos

 
Katelynn M Finnie - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Ajay180
Over 30 days ago -
Portrait Painting portfolio item
Katelynn M Finnie - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Aaron Tichy
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Katelynn M Finnie - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Jon Von
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item
Katelynn M Finnie - Gave 1 kudo
Kudo'd an item in the portfolio of Kristin Frenzel
Over 30 days ago -
Digital Art portfolio item